Tarifas

Plan Básico

0 € / mes
Inserción en Directorio de Empresas Iforest.es
Datos de Contacto (Logo - Dirección - Teléfonos - Pos. GPS)
Publicar Descrición de Produtos e Servizos
Publicar Páxina Web, Email, Redes Sociais

Plan Template

15 € / mes
Contén todos os Servizos Plan Básico
Template en iforest.es ( Publicar Banners e Galería)
Actualización Periódica de contidos
Posicionamento en Resultados de Procura

Plan Facturación

15 € / mes
Contén todos os Servizos Plan Básico
Xestión de Clientes.
Albaranes, Facturas, Proformas,     Presupostos    
Posicionamento en Resultados de Procura

Plan E-commerce

15 € / mes
Contén todos os Servizos Plan Básico
Template e-commerce iforest.es ( Publicar Banners e Produtos)
Cesta de compra , sistemas de pago
Posicionamento en Resultados de Procura

Plan Hosting

25 € / mes
Contén todos os Servizos Plan Básico
Web propia con dominio e hosting
Xestión de certificado SSL para hosting (https)
SEO Básico, alta en Google e Google My Business
Presuposto sen compromiso para web propia
3% por Intermediación en Compras/Vendas en Iforest.es
Desconto dos 2 primeiros meses en calquera plan por subscrición anual
* Plan aloxamento só con contrato anual ou bianual